مشکلات گیربکس اتوماتیک اتومبیل های پژو

مشکل ضربه زدن این مشکل در اتومبیل های پژو 206 و 207 با جعبه دنده اتومات از حالت ایست به حرکت وجود دارد در حقیقت در تمامی گیربکس های AL4 این مشکل وجود دارد و از عیوب فابریک است که ما در زمان تعمیر اساسی گیربکس با تغییراتی که در گیربکس میدهیم و دیگر نیازی [...]