چگونگی مراقبت از اتومبیلهای دارای گیربکس اتوماتیک

تعویض روغن گیربکس و فیلتر:

 

در سرویس گیربکس تنها تعویض روغن کافی نیست و باید کارتل گیربکس باز شده و فیلتر آن تعویض و یا شستو شود ، (بعضی از فیلتر ها خصوصا نوع سیمی آن قابل شستشو می باشد) رسیدگی به فیلتر بسیار مهم است. چون فیلتر گرفته ،  باعث عبور کمتر جرِیان روغن و آسیب شدید و اغلب باعث سوخته شدن گیربکس میشود. بعضی از مدل های بالا گیربکس های امروزی مثل پژو ۲۰۶ ، هیوندا ، کیا ، فیلتر در داخل گیربکس نصب شده و یا به عبارتی گیربکس های یک بار مصرف هستند چون با کثیف شدن و گرفته شدن فیلتر عمر گیربکس نیز به پایان میرسد . بنابراین دقت تعویض به موقع روغن در این گیربکس ها با عث بیشتر شدن عمر گیربکس می شود.نرمال تعویض روغن جهت این نوع اتومبیل ها بین ۲۰٫۰۰۰ تا حداکثر ۲۵٫۰۰۰ کیلومتر می باشد.

 

بالاترین دلیل خرابی گیربکس اتوماتیک ، گرمای بیش از حد است. و با سرویس به موقع گیربکس و استفاده صحیح از عمر مفید روغن آن می توان درصد خرابی را بسیار کاهش داد.

سرویس گیربکس در ظاهر کار ساده ای نشان می دهد ولی بدن شک باید این کار را به متخصین حرفه ای گیربکس سپرد چرا که ممکن است با استفاده از روغن تقلبی یا فاسد، انتخاب غلط روغن، اندازه نبودن روغن داخل گیربکس (کم بودن) و یا استفاده از واشر های بدون کیفیت که باعث روغن ریزی و کم شدن روغن می گردد،  عواقب بسیار ناگواری که از آن جمله سوختن گیربکس می باشد را منجر می شود.

 

کنترل روغن گیربکس اتوماتیک اتومبیل های دارای سیخ گیج:

 

اتومبیل باید گرم باشد .برای اینکار ، موتوررا روشن کنید تا گرم شود. دنده را در حالت P قرار دهید، سیخ گیج را بیرون آورید و بعد از یک بار پاک کردن آن را دوباره در جایگاه خود قرار داده و مجددا آن را بیرون آورید. حال ببینید روغن تا خط دوم بالایی سیخ گیج آمده یا خیر؟ اگر چنینن است هیچ مشکلی ندارد، در غیر این صورت باید به میزان لازم (مشاوره با متخصص ) در داخل گیربکس روغن بریزید.

با انگشتان خود روغن را لمس کنید،رنگ روغن باید شفاف و قرمز رنگ باشد و اگر چنین نبود، نیازبه تعویض دارد.

 

نکته ای بسیار مهم:

 

در صورتیکه اتومبیل دنده اتوماتیک در داخل ماسه دریای، گل یا برف سنگین، به دام بیافتد و چنانچه بعد از دو یا سه بار عقب و جلو کردن اتومبیل، از این گرفتاری خلاص نشد، نباید به ادامه اینکار مبادرت ورزید، به این دلیل که باعث گرم شدن بیش از حد کلاچها شده و گیربکس اتوماتیک را می سوزاند. حتما با وسیله دیگر (بکسل، کمک مردمی یا و …) اتومبیل را از این حالت خارج کنید. در این هنگام (کمک با وسیله ای دیگر)، باید اتومبیل را در حالت دنده قرار گیرد و اتومبیل از این حالت خارج شود.