گارانتی ۱ ساله قطعات مکانیکی گیربکس

کلینیک تخصصی گیربکس اتوماتیک ناطقی جهت جلب رضایت و اطمینان از اصل بودن قطعات مصرفی گیربکس خودرو شما تمامی قطعات مکانیکی استفاده شده در خودرو شما را تا تاریخ یکسال گارانتی می نماید.گارانتی مربوطه همراه با اصل فاکتور خدمت شما تقدیم میشود